January –

February –

March –

April – Vanessa Hajje

May – Silvia Rothschild Trujillo

June – Janis Ellison

July – Joan Brown

August – John Lambie

September – Marjett Schille

October – Carla Griffin

November –

December – Kay Myer